สูดจมูกฟุดฟิดแต่เช้า เสียงขึ้นจมูกเชียว #สู้สู้นะแบรี่ #YumYum