[ORDER] EXO - GROWL POLAROID - KRIS &TAO - 25.000 #exo #kris #tao #growl #polaroid #exom