[ORDER] EXO - GROWL POLAROID - KRIS (Available 1, 2) - 25.000 /each. #exo #kris #growl #polaroid #exom