SakaBar on Bloor @GuuToronto today's special: #Lobster, uni, kampachi, hamachi, hotate, ume toro, hizanan