They are so sweet! #Lovethem @RitaOra @emmyrossum @karliekloss @joansmalls #DKNY25 #Birthday #Bash #NYC ! XX