@RitaOra & @emmyrossum #DKNY25 #Birthday #Bash #NYC #xoxo