อยากได้บอกรับพรีจากสโตร์ในเมกา ที่อื่นขาย 3x,xxx-4x,xxx฿ เราหิ้วมาราคา 2x,xxx฿ ไม่เกินแน่นอน #iPhone #iPhone5s