ในหน้าของ #Google บอกว่าที่ใช้ไม่ได้เพราะขัดกับ กม. ของประเทศเหล่านี้ อืม 3 ประเทศ - -" #hangout #onair