acara #IGTS di Yadika 12 ini diliput loh sama NET TV! cihuuyyyy!!! #savesharks