อะๆ เทสเมื่อชั่วโมงก่อน 3bb ,, ถ้ามึงปล่อย 0.16 เมก คิดค่าบริการกูเดือนนี้ 20 บาทพอ