@CapitalFM_kenya @citizentvkenya @K24Tv @KTNKenya @ntvkenya  Am still shopping.