. @MaleenaPerera1D 

Things the godly say #2

#atheist #atheism #atheistrollcall