. @MaleenaPerera1D 

Things the godly say 

#atheist #atheism #atheistrollcall