ผู้ชายมีปีก #ทำงาน #ชิล #เดินเล่น #กินข้าวเย็นกับคนสนิท  #Today #Barry http://twitpic.com/dczoy8