#USD Imperial-ът е слязъл на цената на Carbona тук-там..
#шумръ от яд!
#rollerbladeDiaries