First Year Paper! ;)))) Hahahahaha! Eh sa hindi pa nakabili ng bago e. Mag-recycle muna tayo. XD Haha. #KostkaÜ