Oudste gaat op schoolreis. thema hunebedbouwers dus wilde als steentijdjager.