It’s War time! #TakeItOutside #BeatTheCougars #WeAreSC #FightOn✌