#wakeandbake with this sample nugget of white diamond.  #fireitupfriday