Allzweckwaffe Troika!
#obama #merkel #syrien #troika #armee #g20 #karikatur #koufogiorgos