grabe to. hahaDina nakita yung daan. Hamog ba yan?