RT @ChrisJacobs: So fun to be part of this team! @MollyQerim @wyche89 @nicolezaloumis @MarkKriegel @_ericdavis_