Ee kasi minsan lang tayo makumpleto <3 Voltes V and Collectibles <3 #TBT