Paulan ng 3points tong batang maliit na to. HAHAHA! #MarkCruz #5'5 #Guard #Nine