Bagay!!! Hermione and Loki.  @EmWatson @twhiddleston #thebuzz