Marknadsföringsdag på #högskolaniskövde för #nyeport underbar respons #skövde #HiS #uf #ungiskövde #Skovdekommun