10 times Kinton Bowler Seiko & Yui :more info(GET PRIZE)→ http://goo.gl/esnn7 @KintonRamen OMEDETO GOZAIMASU!