คุณอีซาค แบบลงสีคร่าวๆ(มากๆ) #คอมมูแปซิฟิคริม #NPC