Από την Ελευθεροτυπία της 3ης Σεπτεμβρίου.Μνημόσυνα...