Goeie actie #ns ideaal ruggesteuntje voor de werkers tussen 071 en 010. Maakt discussie met kletskousen vast korter