Nemu berita kecelakaan KA di Trowek, Cirahayu, 24 Okt 1995. :(