#John , #Paul , & #George lagi lihat si #Ringo jatuh ...