kung mkamata. Kung dili, aw T.Y. nlng. Hahaha. #alarm