ของดีบอกต่อ ทรูแจกให้ใช้3Gฟรี 4GB. โดยแบ่งเป็นเดือนแรกให้ใช้ฟรี 2GB และฟรีอีก2GB แบ่งเป็น10เดือน เดือนละ200MB #trueh