Stora segelreparerardagen på Mary af Rövarhamn. #madagaskar