Bersiap untuk #DRnewsingle cuma di #ARDANIndie7 jam 4 sore ini :)