கண்ணை மூடி நீயும் கண்ணாமூச்சி  ஆடுவ கண்ண திறந்து நீயும் தான் உன்ன நீயெ தேடுவ  #Thalaivaa Paper AD!