Sedan jag var inlagd sist har det satts upp en lapp med något stelbent formulerade regler. #psykavd ->