RT @robdelaney: Finally, some sober insight on Syria: https://t.co/rqore2BG6N #palin #stillajoke