Mandela still in #hospital- Presidency #Kenya http://bit.ly/17tG3DZ