Welcome to Stamford Bridge Samuel Eto'o :) #CFC #KTBFFH