#George , #John , & #Paul lagi menghibur anak kecil yang sedang sakit ...