Jeg har vært på audition for Slesk Selger. 
Er det noe du ikke trenger? Til overpris?
I'm your man!