Από την Ελευθεροτυπία της 29ης Αυγούστου.Δεσμώτες.