Από την Ελευθεροτυπία της 28ης Αυγούστου.Ετοιμασίες.