Hikayat Raya Izati. Dan indigo adalah waran dominan.