PO-31aug. Varsity WOLF EXO (Merah). #varsity #exo #wolf #chanyeol