My dinner. Photobomber kayo ang nasa likod ay. Hahaha. #veggiesalad #healthyliving