จุนเปย์ มิโซบาตะ เพื่อนของแจจุงพูดถึงยุนโฮว่า ยุนโฮมาขอบคุณเขาที่คอยดูแลชางมิน ตอนที่เขาเล่นหนังกะชางมิน