โหวต "ถังเบียร์ V20" #AF10 ด้วยทรูมูฟกด *420*100# / *420*50# / *420*20# / *420*10# โทรออก
http://www.youtube.com/watch?v=mPc-fQf3N9A